GF

חברת GF פתרונות מיכון מתמחה במכונות בענפי העיבוד השבבי, בדגש על פתרונות אוטומטציה. כמו כן GF מובילה את עולם הכלים והתבניות בדיוקים ובסטנדרטים גבוהים.

בקרו באתר היצרן